Penningmeester gezocht - Bloei & Groei Amsterdam - Vacatures

Gezocht: workshop docenten/teachers

Wij zijn een gemeenschap van vrouwen met een pioniersgeest. We werken met de natuur om de mentale, emotionele, fysieke en sociaal-economische veerkracht van vrouwen te bevorderen, met Amsterdam Zuidoost als onze uitvalsbasis.

Met onze workshops hopen we mensen te inspireren om elke dag een vreugdevol, betekenisvol en gezonder leven te leiden, in verbinding met de natuur.

 

Voor de verdere uitbreiding van onze workshops in Amsterdam zoeken we WORKSHOP DOCENTEN die gepassioneerd en deskundig zijn in 1 of meerdere van de volgende vakgebieden:

 • Geneeskrachtige planten, eetbare planten, onkruid/ wild wandelingen.
 • Hands-on keuken / huishoudelijke kruidenkunst, huishoudelijke economie (praktijken om een ​​gezonde levensstijl te leiden met een klein budget, etiketten lezen, conserverende technieken (fermenteren, inmaken,etc).
 • Natuurlijk cosmetica maken, bloemenessences, kruidenthee samenstellen/maken.
 • Gezonde voeding/ levensstijl, voedselpraktijken voor emotioneel en mentaal welzijn.
 • Kennis over het verbouwen van voedsel, natuurlijk tuinieren, permacultuur.
 • Workshops op maat gericht op de emotionele/mentale welzijn van vrouwen (ook specifiek voor zwarte vrouwen / vrouwen van kleur)

 

Wil je met ons groeien en bloeien? Als je de onderstaande kwaliteiten hebt, neem dan contact met ons:

 • Je bent gepassioneerd en goed geïnformeerd over een of meer van deze thema’s
 • Je bent in staat om een ​​workshop in (Nederlands en / of Engels) aan verschillende doelgroepen te geven op een praktische, effectieve en boeiende manier.
 • Je bent gepassioneerd over onze missie en wilt met ons meedoen aan deze reis om vrouwen en hun lokale gemeenschappen te versterken.
 • Zwarte vrouwen / vrouwen van kleur worden sterk aangemoedigd om voor deze functie te solliciteren. Ons doel is dat de samenstelling van onze workshop docenten de gemeenschappen weerspiegelt die we dienen en zowel potentieel ontsluiten en een diversiteit aan vaardigheden en kennis met betrekking tot deze onderwerpen.
 • We moedigen ook vrouwen aan die weinig ervaring hebben in deze sector, maar wel een basis kennis hebben en de bereidheid om te leren en meer ervaring op te doen, om op deze functie te solliciteren.

 

We bieden een leuke, informele en flexibele werkomgeving waar je jezelf persoonlijk en professioneel kunt ontwikkelen. Je ontvangt een aantrekkelijke vergoeding voor de workshops die je levert. Interviews zullen de komende weken worden gehouden.

Geïnteresseerd of ken je iemand (die iemand kent?) Aarzel niet, stuur ons een e-mail (ama@bloeiengroei.org) of bel ons (O6.47407919)

 


Looking for workshop teachers!

We are a community of women with a pioneering spirit. We work with nature to promote the mental, emotional, physical and social-economic resilience of women. Our headquarters is based in Amsterdam Southeast.

With our workshops, we hope to inspire and educate people to live a more joyful, meaningful and healthy life each and every day whilst tuning-in with nature.

 

We are excited that we are further expanding our workshop team in Amsterdam and we are looking for WORKSHOP TEACHERS who are passionate and knowledgeable in one or several of the following subject areas:

 • Medicinal plants, edible plants, edible weed walks.
 • Hands-on kitchen / household herbalism, household economics (practices to live a healthy lifestyle on a small budget, reading product labels, conserving techniques (fermentation, pickling, etc).
 • Natural cosmetic making, flower essences, herbal tea making.
 • Nutrition, healthy food, food practices for emotional and mental wellbeing.
 • Knowledge on growing food, natural gardening, permaculture.
 • Knowledge on tailored workshops that provide a space of learning, healing, and nurturing for women (also specifically for women of colour / Black women).

 

Will you grow and blossom with us? If you would like to and have the below attributes please get in touch:

 • You are passionate and knowledgeable about one or several of this themes
 • You are able to deliver a workshop in (Dutch and/ or English) to different audiences in a practical, effective and engaging way.
 • You are passionate about our mission and want to join us on this journey of empowering women and their local communities
 • Women of colour / black women are strongly encouraged to apply for this position. Our goal is that our teachers’ pool reflect the communities that we serve and unlocks potential as well as a wide skill and knowledge base in relation to these topics.
 • We also encourage women who have little knowledge or experience in this sector but have the willingness to learn and gain more experience, to apply for this position.

 

We offer a nice, informal and flexible working environment where you can personally and professionally develop yourself. You will receive an attractive fee for the workshops you deliver. Interviews will be held in the next few weeks.

Interested or know someone (who knows someone?) Don´t hesitate, drop us a email (ama@bloeiengroei.org) or call us (O647407919)