Governance

Algemeen

Stichting Creating Edges zet zich in voor het algemeen belang en daarbij hoort transparantie. In de verslagen hieronder lees je meer over onze doelstellingen, activiteiten, impact en de daarbij behorende uitgaven en inkomsten.

ANBI en CBF

Stichting Creating Edges heeft sinds 2020 een ANBI status.

Waar staat ANBI voor? - Support LIFE

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Bloei & Groei is bezig met aanvraag voor het CBF certificaat en heeft nu de status “aangehouden”.
De certificering zal naar verwachting in 2022 volbracht zijn.

Doelstelling

Het veerkrachtiger maken van vrouwen en het bevorderen van bewustzijn over de
positie van vrouwen. Daartoe projecten gericht op de mentale, fysieke en sociale weerbaarheid van vrouwen.

Directie en Raad van Bestuur

De oprichter & directeur is Ama Koranteng-Kumi.

Ama - Oprichter en Directeur -Bloei & Groei

Ons Raad van bestuur bestaat uit:

Andrèz Coco
Functie: Voorzitter

Tanja de Coster
Functie: Penningmeester

De leden van ons bestuur zijn onbezoldigd.

Een sociale omgeving

Bloei & Groei heeft een aantal basiswaarden die het DNA zijn van onze organisatie. Onze waarden geven richting aan ons gedrag en keuzes, als organisatie en als individuen. 

Ter ondersteuning van onze filosofie en waarden, hanteren wij een gedragscode, huishoudelijke reglementen voor de tuin en Academy deelnemers en is er een klachtenprotocol.

Download: Gedragscode Bloei & Groei

Download: Huishoudelijk reglement Tuin Bloei & Groei

Download: Huishoudelijk reglement Academy Bloei & Groei

Download: Klachtenprocedure Bloei & Groei