Bloei & Groei kiest voor BUURTKRACHT

Wanneer krijgen buurtinitiatieven en -organisaties die zich inzetten in en voor de Bijlmer, eigenaarschap, zeggenschap en duurzame investeringen die ze verdienen?

ONDERTEKEN HIER OM JE STEM TE LATEN HOREN!

Al jaren pronkt de gemeente met succesvolle buurtinitiatieven (want ‘buurtkracht’ is trending) maar tegelijkertijd worden dezelfde initiatieven als gevolg van ondoordacht handelen door de Gemeente klein gehouden of zelfs om zeep geholpen. Prachtige buurtinitiatieven in de Bijlmer moeten opboksen tegen falend en uitsluitend gemeentebeleid en moeten met elkaar concurreren om schaarse middelen binnen te halen.

In de Bijlmer worden buurtinitiatieven niet op waarde geschat en niet met waardigheid behandeld. 

Bloei & Groei is in 2014 als pionierend buurtinitiatief opgericht voor een alternatieve buurtgerichte aanpak op (mentale) gezondheid, vrouwen empowerment en welbevinden.

In 2017 heeft Bloei & Groei samen met bewoners een braakliggend binnenterrein in Venserpolder aan de Albert Camuslaan, omgezet tot een groene oase voor vrouwen uit de buurt. Deze healing & community tuin is nu al jaren dé groene en veilige plek waar vrouwen en bewoners kunnen ontspannen en een betere toegang hebben tot gezonde voeding. Naast de broccoli en amsoi wordt er bovenal veerkracht, vermogen en buurtkracht gekweekt.

Borging van project

In de binnentuin staat een groot pand, dat al jaren leegstaat. Bloei & Groei heeft sinds 2018 aanvragen ingediend en talloze gesprekken gevoerd om dit pand over te nemen. Bloei & Groei wil samen met andere buurtorganisaties initiatieven realiseren die bijdragen aan een positieve ontwikkeling van Venserpolder. Er is visie, een plan en daadkracht, maar al jaren geen gehoor binnen de gemeente. Vorig jaar kregen we uiteindelijk een kleine antikraak ruimte in het pand toegewezen.

Bloei & Groei is uitgegroeid tot een professioneel buurtinitiatief dat in een diepgevoelde behoefte van de wijk voorziet en in staat is duurzame resultaten neer te zetten. De borging van dit project is dus hard nodig. In de praktijk is het een vaste thuishaven, waar we met meer vrouwen kunnen samenkomen, onze activiteiten door kunnen ontwikkelen en de duurzaamheid van dit project kunnen borgen. Ondanks de uitgesproken ambitie, urgentie en het uitgewerkte plan van Bloei & Groei om in samenwerking met andere buurtorganisaties dit pand tot een wijkonderneming te ontwikkelen, is er bij de bestemming geen gehoor aan gegeven.

Begin dit jaar hoorden we via het Parool en Radio Mart over de nieuwe bestemming van het pand. De Buurtrechter zou er komen en er zou in het pand dezelfde kleine ruimte voor Bloei & Groei worden gereserveerd.

Vervolgens ontving Bloei & Groei een brief dat we binnen 3 weken het pand moesten verlaten, zodat op 1 juni de verbouwing voor de Buurtrechter kon starten. Zonder maatregelen om ons van faciliteiten te voorzien.
In het midden van het hoogseizoen hebben we niet de beschikking over werkruimte en lopen daardoor inkomsten mis. We kunnen geen workshops geven, er is een productiestop van onze eigen productenlijn en ook het uitvoeren van andere duurzame plannen worden belemmerd of stagneren.

Met de komst van de Buurtrechter in onze binnentuin kunnen we een sfeer van rust, veiligheid en positiviteit niet borgen.
Het voortbestaan van de Bloei & Groei tuin in Venserpolder staat letterlijk op het spel.

Ondoorzichtige besluitvorming

Niet alleen Bloei & Groei, maar ook andere lokale buurtorganisaties en de bewoners van Venserpolder zijn door de gemeente niet op de hoogte gebracht en helemaal niet bij de besluitvorming van dit pand betrokken. Ook is de komst van de Buurtrechter op deze locatie in Venserpolder nooit een agendapunt geweest op de vergaderingen van de Stadsdeelcommissie, de adviesraad van bewoners. Hoe is dit mogelijk?

Kies voor buurtkracht!

– Bloei & Groei verzoekt met klem om de Buurtrechter niet in het pand bij onze bloeiende binnentuin in Venserpolder te vestigen.

– Bloei & Groei heeft in Venserpolder samen met vrouwen uit de buurt een oase gerealiseerd van hoop, rust en positiviteit. De Buurtrechter past niet bij onze healing garden. We willen een oase van rust en healing voor de vrouwen van Bloei & Groei.

– Bloei & Groei vindt het schandalig hoe met bewoners en de buurt wordt omgegaan: De gemeente blijft voor de mensen en buurtorganisaties beslissen. Stop met schijnparticipatie en -democratisering in Zuidoost.

– De positieve groei van buurtinitiatieven zoals Bloei & Groei wordt gesmoord door structurele weeffouten in het gemeentelijk apparaat en top-down bestuur. Buurtkracht is niks waard zonder zeggenschap en eigenaarschap.

– Stop met het verwaarlozen en kleinhouden van de potentie, creativiteit, innovatie en motivatie van bewoners en  buurtinitiatieven.

– Initiatieven vanwege beleidstrends kunnen belangrijk zijn, maar wegen niet altijd op tegen kleinschalige home-grown initiatieven zoals Bloei & Groei waar veel behoefte aan is. Bloei & Groei wil samen met bewoners en andere buurtinitiatieven in de Venserpolder bijdragen aan een positieve buurtonwikkeling, maar constateert dat investeringen van de gemeente nog niet terechtkomen waar deze het hardst nodig zijn.

– Ook is de vastgoedontwikkeling leidend en niet de ontwikkeling van organisaties/ initiatieven die echte waarde creëren en een bijdrage leveren aan de buurt en bewoners.

– Niet transparante acties, zoals met de Buurtrechter, staan haaks op eigenaarschap, zeggenschap en rechtvaardigheid en voedt frustratie en teleurstelling bij enthousiaste en bevlogen initiatiefnemers die voor Zuidoost en in het bijzonder Venserpolder hard nodig zijn.

– We vinden het ook tijd dat bewoners en buurtorganisaties als Bloei & Groei kunnen bijdragen aan positieve buurtkracht en inbreng krijgen in de bestemming van het gehele pand in de Venserpolder.

We willen vooruit! Samen met bewoners, buurtorganisaties en betrokken partijen aan tafel om te bouwen aan Buurtkracht.

Ben je ook voor Buurtkracht? Onderteken met jouw naam, deel ons verhaal en laat jouw stem horen!

ONDERTEKEN HIER OM JE STEM TE LATEN HOREN!


Deze bewoners, sympathisanten en (buurt)organisaties hebben ondertekend en laten ook hun stem horen:

  1. Ama Koranteng-Kumi, Oprichtster Bloei & Groei
  2. Erwin Mulder, teamcoördinator BuurtWerkKamerCoöperatie
  3. Gabriëlla Faneyter
  4. Ilga Minjon, tuindeelneemster Bloei & Groei
  5. Jolanda Nibte, tuindeelneemster Bloei & Groei en bewoner
  6. Lilian Panka, organisator Bernadette Zorg en initiatiefnemer in Venserpolder
  7. Linda Grootfaam, tuindeelneemster Bloei & Groei
  8. Melie Palm, tuindeelneemster Bloei & Groei en bewoner
  9. Petra Ponte, tuindeelneemster Bloei & Groei
  10. Shomara Piqué, tuindeelneemster Bloei & Groei
  11. Siene Krolis, tuindeelneemster Bloei & Groei en bewoner
  12. Talita Keerveld, bewoner
  13. Karim Khamis
  14. Jurimay
  15. Najah Aouaki
  16. Mahsa Ebrahimnija Kalami
  17. Angel
  18. Omnia
  19. Elvira Jungslager
  20. Jessica Dikmoet
  21. Carla Blom
  22. Teun Druijf
  23. Marie Chevalier
  24. Sharon Watson
  25. Anoniem
  26. Ria Braaf-Fränkel
  27. Ciska van Ravenswaaij
  28. Debbie
  29. Evelien Oosterom
  30. Joanna
  31. Olga Nunnink
  32. Rizairis Núñez-Lacroes
  33. Mascha
  34. Gabriela Chisca
  35. Anne
  36. Maria Ouwehand
  37. Linda van de Poel
  38. Terra Dakota Stein
  39. Tessa van Lier
  40. Nashaira Tjoe-Sjoe
  41. Klaas Belgraver
  42. Bernadette Stumpel
  43. Dorine Ruter
  44. Ton Bervoets, voormalig bestuurslid Bloei & Groei
  45. Madelon Timmers
  46. PHILINE
  47. Mira Warmerdam
  48. Nancy
  49. Pat Hoogdorp, oud bewoner+hart voor de buurt
  50. Ynes Rios
  51. Kim Kahn, betrokken cultureel ondernemer
  52. Ann Dijs
  53. Princess Attia
  54. Iris Kingma
  55. Jinwen Omar
  56. Ilse Heeremans
  57. Marja Remesar
  58. Amanda Ouwerkerk
  59. Janka Oostveen
  60. Nathalie Guicherit
  61. ewa scheifes
  62. Miranda Suripatty
  63. Thom Schrama
  64. Yuran Richards
  65. Arthur Remacle
  66. Mavis Klaverweide
  67. NEZ
  68. Ikram bellarossi
  69. Monique Jansen
  70. Nina
  71. Moritz Toelke
  72. Vera de Raad
  73. Arina Oosterom
  74. Mona Klau
  75. Carol
  76. Maaike Vondenhoff
  77. Wieke
  78. Nancy Jouwe
  79. Najjba Brakkee
  80. Emma Slaats
  81. Jordi Plasmeijer
  82. Riska Wijgergangs
  83. Bianca Cronie
  84. Leslie Roosblad
  85. Kamila Kantek
  86. Alexine Gabriela
  87. Jeannette Wieringa
  88. Marylyn
  89. Sharon Breidel
  90. Merrel Ong-A-Kwie
  91. Norai
  92. Inez
  93. Honing
  94. Elisabeth Worm
  95. Govinda
  96. Nova&Rijk
  97. Chiquita Westmaas
  98. Remco Osório Lobato
  99. bass beek
  100. Dorine van Meel
  101. Els
  102. Nadine
  103. Maria Dienaar
  104. Michelle Schulkens
  105. Nadia van Emmerik
  106. Lise
  107. Ellis
  108. Rita Renoult
  109. Mildred
  110. Ines
  111. Janice Deul
  112. Kadija Kabba
  113. Nicky
  114. Mila Schretlen
  115. Dymphie Braun
  116. Sophie van Balen
  117. Jacob Wenzler
  118. Laura Drenth
  119. Floris van Driel
  120. De bakkers van www.Greetbana.nl
  121. Shishani Vranckx
  122. Eileen Eichborn
  123. Lisa Jansen
  124. Mirella Muroni
  125. Karin
  126. Candice Hofwijk
  127. Rosa te Velde
  128. Celien Koranteng-Kumi
  129. Arjen van Hoodlab
  130. joke smeulders
  131. David swildens
  132. Anne van Balen
  133. Schandalig! Zo’n fijne groep!
  134. Elena mariani
  135. Spruyit
  136. Rémona Johannes
  137. Rob Alberts
  138. Sjoukje Sikkema
  139. Samira Shadid
  140. Wendela van Hoodlab
  141. Sheila, deelneemster Buurtmoestuin Hoptille
  142. Judith
  143. Hannah Droste
  144. Milou Dohmen
  145. Désirée Winkler
  146. Betty Schermer
  147. Suzanne Monnier
  148. Dini Dijkman
  149. Labib van hoodlab
  150. r guman
  151. Imelda Peterse
  152. Nancy Samuel
  153. Frouwkje Smit
  154. Astrid
  155. Jennifer Veltman, teamcoördinator BuurtWerkKamerCoöperatie
  156. Anouk van Nuland
  157. Juha van ‘t Zelfde
  158. Gerdien Griffioen
  159. Jan ter Heide
  160. Monica van de Poel Garcia
  161. Marye Cherry
  162. Tan Tunali, buurtbewoner
  163. Sigrid Bosmans
  164. Biek van Rooij
  165. Peter de Koning
  166. Daphina Misiedjan
  167. Hans Mooren
  168. Hasti Tarekat
  169. Caroll Sastro
  170. Onitcha Ramautarsing
  171. Coby Mooren-Klok
  172. Arjan Geluk
  173. Yağmur
  174. Irma
  175. Regina Benescia
  176. Manon Landsmeer
  177. Peter Vial
  178. Harriët Bernts
  179. Patricia vd Leuv
  180. A Jansen
  181. Annemiek Renkers
  182. Gladys Akom Ankobrey
  183. Angela Wilkes
  184. Anna Datema
  185. Tommy van Hoodlab
  186. Maureen Sy Atsoi
  187. Jane Johannes, Hoodlab
  188. Muller
  189. Danielle Meesters
  190. Karin Moor
  191. Tom van stijn
  192. Euredice
  193. Inge
  194. Gossa Lô
  195. Evita Lammes
  196. Eli
  197. Marit van Splunter
  198. Anna
  199. Maurits van Eijnatten
  200. Antonia Weiss
  201. Maartje Eijlander
  202. Sun Chang
  203. Barbara Martijn
  204. Renée Hoogland
  205. Rosa van Giessen
  206. Nyiragasigwa Hens
  207. Julia
  208. Krissy Smit
  209. Arjen Rood
  210. Michael Spaink
  211. Mana Zeevat
  212. Surya Nahumury
  213. Ernestine Comvalius
  214. Noe Karto
  215. Hanoch Nahumury
  216. Els Deumens
  217. Andre Reeder
  218. Annet vsn Hoorn
  219. Indira
  220. Bram de Ferrante
  221. Corine Bakker
  222. Naomi Uten
  223. Huib Cluistra
  224. Tinne Langens
  225. Sandy Duijsens
  226. Esperanza
  227. Karolien Eppink
  228. Tracian
  229. Anneke Bakker
  230. Jamilah
  231. Vivian
  232. Marjan Meganck
  233. Renée
  234. Sanne
  235. Mireille Westfa
  236. Amanda Chung Fat
  237. Gina Mgt
  238. Lieveke Heijn
  239. Anne Boleyn Niwetwesiga, tuindeelneemster Bloei & Groei
  240. Rethkibaka
  241. Sandra Boer
  242. Erik
  243. Annelies
  244. Afra Foli
  245. Margreet van der Vlies, Operatie Periscoop
  246. Lydia Lever
  247. Joan Tjon
  248. Hella de Groot
  249. Judith Elseviers
  250. Rosalie bak
  251. Naomi Felesita
  252. Annemiek Kalbfleisch
  253. Bas Ruis
  254. M.Troon
  255. martin zoetmulder
  256. Sophie Crane
  257. Kimberley
  258. Adé van de Walle
  259. Teuns
  260. Nimo
  261. Yomaira Habibe
  262. Samantha
  263. Isabel pestana
  264. Chihiro Geuzebroek
  265. Tosca Peschier
  266. Rianne
  267. Anne Ritsema
  268. Juan S. Lugo
  269. Tatianne Lugo
  270. Whitley
  271. Marleen Creton
  272. Rellie Telg
  273. Inge
  274. Ruminaily Alberto
  275. Cheyenne
  276. Kun Tribe
  277. Jurgera Hassell
  278. Elaine
  279. Don
  280. Lony Wesseling
  281. Don
  282. Shany Matthew
  283. Shaan Maat
  284. Bolle van de keuken
  285. Rob van der Kloet
  286. Karima
  287. Renko Wilman
  288. Cheryl Bruinhard
  289. Kim de haas
  290. Sharon
  291. Miyuko
  292. Max de ploeg
  293. Daryll Landbrug
  294. Cocky Senf
  295. Charita
  296. Jaleesa Gefferie
  297. Kimberly
  298. Steven
  299. Amanda
  300. Hill
  301. Ns
  302. Suzanne van der Vlugt
  303. Amanda
  304. Deveny
  305. Nenny Rosalia
  306. Ren Clark
  307. Louise
  308. Maartje Asscheman
  309. Henk van de Belt
  310. Herman Poupaert
  311. Vesla Braafheid
  312. Van Doorn
  313. Romana
  314. Di
  315. Nancy
  316. Isa
  317. Whitney Thijm
  318. Whitney
  319. Vanara
  320. Xio
  321. Jenny van Dalen
  322. Glainess
  323. Yahaira
  324. Paul de Dooij
  325. Adyana Schmeltz
  326. Manon Coulon
  327. Hannah Kay Piché
  328. Thijs van Bemmel
  329. Joram Rafalowicz
  330. Anneke Uitendaal
  331. Machteld S.
  332. Floor vd Meulen
  333. Romina
  334. Janine Kieft
  335. Je Moeder
  336. Lispier
  337. Pamela Held
  338. Jerry Afriyie
  339. Kees Vlaanderen
  340. Laila
  341. Laura Kovacevic, social worker in spe
  342. Denise Kion
  343. Robin
  344. Steffie Maas
  345. Liselotte Roodbol
  346. Sarah Aba Levitt
  347. Ellis
  348. Tjark Hoppen
  349. Rima Baroud
  350. Wilma Borgt
  351. Sabine Scharwachter
  352. Peter van Eldik
  353. Annick
  354. Floor Matla
  355. Karin Hanekroot, Vrijwilligersacademie
  356. Stephanie Welvaart
  357. Ingeborg de Jong
  358. Sam Londen